Flanders Properties - Immobiliën

Elke week krijgt 'nepmakelaar' beroepsverbod

Elke week krijgt 'nepmakelaar' beroepsverbod
Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar kregen 35 illegale vastgoedmakelaars een beroepsverbod opgelegd. Dat is gemiddeld één nepmakelaar per week, veel meer dan vorig jaar.

Eén en ander blijkt uit cijfers van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ( BIV). Wie meent dat hij te maken heeft met een vastgoedmakelaar die niet erkend is of er bedenkelijke praktijken op nahoudt, kan dat melden aan het BIV. Daarnaast heeft het BIV een eigen opsporingsdienst. Die controleert of de vastgoedkantoren zich aan de regels houden. Zo kan het gebeuren dat een erkend vastgoedkantoor zelfstandige medewerkers inschakelt om huizenverkopers en kandidaat-kopers samen te brengen.

Als die zelfstandige medewerker zelf geen BIV-erkenning heeft, mag hij dat niet doen. Bedienden van een erkend vastgoedmakelaar mogen dat wèl. Van bedienden wordt verwacht dat ze meer onder het toezicht handelen van de erkende zaakvoerder van het kantoor. 'We geven de zelfstandige medewerker dan de kans om zich in orde te stellen, bijvoorbeeld door hem te verplichten de stage als makelaar te doorlopen en zo een erkenning te krijgen', zegt Bruno Kerckhof van het BIV. 'Maar als dat niet gebeurt en die persoon blijft volharden in de boosheid, brengen we het dossier voor de rechtbank. Die kan de nepmakelaar een beroepsverbod opleggen.'

In de eerste negen maanden van dit jaar gebeurde dat al 35 keer. Over heel 2015 spraken de rechtbanken 'maar' 20 keer een beroepsverbod uit. Dat is gemiddeld één beroepsverbod om de 18 dagen tegenover één om de 8 dagen tijdens de eerste negen maanden van 2016.

Volgens Kerckhof is die stijging ook te danken aan het feit dat er bij het BIV meer meldingen van consumenten binnenlopen. De dossiers die bij de rechtbanken terechtkomen, zijn nog maar het topje van de ijsberg. Want er zijn ook illegale makelaars die zich nooit laten erkennen en er gewoon mee stoppen, zonder tussenkomst van de rechtbank. Dat laatste gebeurde vorig jaar maar liefst 94 keer. Risico's Wie zijn huis wil verkopen, heeft er alle belang bij om na te gaan of de makelaar is erkend. Dat kan door te surfen naar de website van het BIV (http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/alle-vastgoedmakelaars-vind-je-hier). Daar vindt u de lijst met de erkende makelaars. De personen op de lijst hebben een verplichte stage doorlopen gevolgd door een mondeling en schriftelijk examen.

Bovendien zijn erkende makelaar verplicht om zich bij te scholen en om zich te verzekeren tegen beroepsfouten. Wie in zee gaat met een illegale makelaar neemt grote risico's. 'Als zo iemand met het betaalde voorschot verdwijnt, kan de schade hoog oplopen', waarschuwt Kerckhof. Illegale makelaars worden ook niet gecontroleerd door het BIV.

Bij het beroepsinstituut zijn deze tussenpersonen ook niet gekend, tenzij na een klacht. De kans is ook groot dat deze nepmakelaars niet verzekerd zijn. Wees dus op uw hoede als u een briefje in de bus krijgt van een makelaar die geïnteresseerd is om uw huis te verkopen en daarbij alleen een naam en telefoonnummer achterlaat. Even controleren of die persoon erkend is via de website van het BIV, kan u nadien veel ellende besparen. Bron: Netto
Overzicht