Flanders Properties - Immobiliën

Energieprestatiecertificaat

Wat is een EPC? Het energieprestatiekengetal…EPC
Het energieprestatiecertificaat is een certificaat dat de energetische kwaliteit van een woning uitdrukt aan de hand van een kengetal.

Voor de berekening van dit kengetal zijn volgende parameters van belang: het beschermde (van energie te voorziene) volume, de bruikbare vloeroppervlakte, ruimteverwarming + maatregelen om deze te optimaliseren (bijvoorbeeld isolatie), bereiding warm water, koeling, energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen en andere (hulp-)energie.

De waarde die uiteindelijk wordt bekomen is de energieprestatie van de woning. Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit (eenheid: kW/m²). Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger de betreffende wooneenheid.

Hoe ziet een energiecertificaat er uit ?
Een energiecertificaat bestaat meestal uit een 5 à 10 tal pagina’s. Een standaard voorblad kan je zien in onderstaande afbeelding. Download hier een volledig

Hoe lang is het energiecertificaat geldig ?
Het EnergieCertificaat is 10 jaar geldig.

Wie betaalt het EPC ?
Het is steeds de eigenaar/verkoper/verhuurder die het Energie Prestatie Certificaat dient te betalen.

Hoeveel kost een EPC ?
Prijzen variëren van 100€ tot 300€ afhankelijk van het type woning en andere randvoorwaarden.