Flanders Properties - Immobiliën

Verplichte elektrische keuring bij verkoop van oudere woningen

Elektrische installatie in gebruik genomen voor 1 oktober 1981

Wanneer u een woning verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen voor 1 oktober 1981, dan bent u verplicht om een keuring van uw elektrische installatie te laten uitvoeren. Enkel wanneer u al een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) hebt, is dit niet nodig.

Deze keuring mag enkel gebeuren door de erkende controleorganismen. Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.

Een controle door een erkend organisme kost ongeveer 100 euro. De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op.

Let op: Binnen de 18 maanden na de datum van de aankoop moet u uw installatie opnieuw laten keuren. Dit moet niet gebeuren door hetzelfde controleorganisme dat ook het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt. Bent u nog niet klaar met de werken, dan kan u uitstel aanvragen bij de FOD Economie.


Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981


Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden voor ze in gebruik gesteld worden. Nadien moet de installatie gekeurd worden om de 25 jaar. Wanneer de installatie niet in orde is, moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden door hetzelfde keuringsorganisme. Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaan bij de verkoop.

Alle elektrische installaties, ongeacht wanneer ze in gebruik genomen werden, moeten bij een wijziging, verzwaring of uitbreiding gekeurd worden door een erkend controle organisme.